Ønsker du å bli veileder innen spiseforstyrrelser?

Libranor har startet opp en egen utdanning innen coaching faget.

Etter endt utdanning har du mulighet til å søke på jobb som veileder hos Libranor.

Daglig leder i Libranor, Anita Kargård, er kursleder.

Idéen bak utdanningen

Mange som har slitt med overspising eller bulimi, har som følge av problemene fått dårlig økonomi. Dette fordi overspisingen i seg selv, klær, behandlinger osv har kostet. Men den største årsaken er nok at når maten står i hovedfokus, blir det mindre plass til livet og karrieren. Mange har også fått helsemessige plager av spiseproblemene som har gitt dem dårligere vilkår på arbeidsmarkedet.

Den gode nyheten er at alt det du gikk igjennom med maten ikke er bortkastet. Du har dannet deg unik viten og erfaring som kan komme andre til gode. Den kunnskapen du har nå, kan ikke kjøpes for penger. Vi ser nemlig at det er mangel på kunnskap om overspising og bulimi, og det har ikke vært lett å finne egnede veiledere til å jobbe for Libranor.

Hos oss trenger vi kvalifiserte veiledere både til å ta seg av veiledningen av kursdeltakerne, men også til å ta seg av inntakssamtaler. Så det vil være gode muligheter for å søke jobb hos oss etterpå.

Det er selvfølgelig også mulig å bruke utdanningen som et tilskudd til andre utdanninger eller jobber du har fra før, da denne kunnskapen vil komme godt med om du jobber med denne gruppen. Eksempelvis om du jobber som helsesøster, ernæringsfysiolog, psykolog/ psykoterapeut, personlig trener, lærer, sykepleier, lege eller lignende.

Slik er utdanningen bygget opp:

Utdanningen er bygget opp over tre semestre.

1. feb 2023 - 1. mai 2023 og 1 sept. 2023 - 1. des 2023 og 1 feb 2024 – 1 mai 2024.

Hver uke blir det en teoretisk video på 1-2 timer, samt et øvelsesmøte med spørsmål og svar (Q&A). Det vil også bli hjemmelekser, hvor du møtes med en annen studerende og øver på det du har lært. I tillegg blir det litt pensumlitteratur, som du kan lese underveis. Det blir da mulighet for å ta litt igjen i pauser imellom semestre. I andre og tredje semester, vil hjemmeøvingene bli praktiske. Du vil da få mulighet til å følge opp en kursdeltaker (fra hovedkurset vårt) som trenger ekstra støtte. I tredje semester blir det også en oppgave hvor du skal lage en videopresentasjon om en av de fysiske problemstillingene som påvirker eller påvirkes av overspising.

 

Utdanningen vil ha en egen Facebookgruppe hvor dere kan snakke sammen og diskutere hva dere lærer.

Vi avslutter med eksamen i slutten av april 2024.

Du vil blant annet lære:

 • Fysiske årsaker til trang til å overspise, som f eks: Blodsukker, næringsopptak, sopp, medisiner, hormoner osv.
 • Typiske tanke/ atferdsmønstre for overspising, samt avdekking av disse.
 • Slik omprogrammerer du tankemønstre.
 • Lær å utføre coaching samtaler.
 • Følelser, tanker og "røde knapper" vi kan ha, og hvordan jobbe oss ut av de problemene.
 • Slik lærer du andre å sette grenser og løse konflikter.
 • Lær om hva som kan bremse forbrenningen, som f eks: binyrer/ cortisol, stoffskifte, leveren, hormoner, østrogendominans, fordøyelse, virus, medisiner osv og hvordan du hjelper folk rette dette opp.
 • Lær å lage nye automatiseringer i hjernen.
 • Inntak-/ avklaringssamtaler.

Om kursholder:

Anita Kargård er grunder og daglig leder av Libranor. Hun er utdannet  psykoterapeut og har jobbet med mennesker med forskjellige former for overspising i mange år. Både overvekt, jojo-slanking og bulimi. 

Anita har med årene utviklet en metode, som inneholder de elementer hun har opplevd har vært avgjørende for å lykkes. Den heter NBP metoden, og er den metoden som blir undervist etter på kurset.

Anita Kargård

Dette er for deg som:

 • Selv har hatt en spiseforstyrrelse.
 • Som har gått kurset vårt før utdanningen begynner, eller har lyst å ta det samtidig med utdanningen.
 • Har tilgang til internett, PC/ smart tlf eller lignende utstyr og kan bruke det.
 • Har et oppriktig ønske om å hjelpe andre ut av overspising.
 • Kan lese og forstå engelsk. (Undervisningen er på dansk/ norsk, men noe pensum vil være på engelsk.)